nordax-forbrukslan

Nordax er en svenskeid bank som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet. Hovedkontoret finner man i Stockholm. Det er ti år siden banken ble opprettet og i dag opererer banken i Norden og i Tyskland. I tillegg til egne tjenester samarbeider banken med finansieringsinstitusjoner, blant annet Axo Finans og Centum Finans.

Forbrukslån fra Nordax

Nordax kan tilby lån uten sikkerhet helt opp til kr 500 000. Minste lånesum man kan søke om er kr 10 000. Nedbetalingstiden settes etter størrelsen på lånet og er fra 1 til 15 år. Dette er annuitetslån, som betyr at man betaler samme sum hver måned gjennom lånets løpetid. Hver enkelt lånesøknad vurderes av Nordax før renten settes. I skrivende stund er ligger nominell rente på 7,9% – 18,90%. Det er den effektive renten som forteller deg hva lånet vil koste deg. Den får du oppgitt når du mottar tilbudet fra Nordax. Den effektive renten på forbrukslån inkluderer også gebyrer. Hos Nordax er gebyrene satt til kr 65 pr termin og kr 595 i etableringsgebyr.

Kan alle får forbrukslån fra Nordax

Forbrukslån er i utgangspunktet tilgjengelig for alle over 18 år og som har inntekt. De forskjellige bankene har likevel anledning til å sette egne aldersgrenser og vilkår. Nordax har satt sine vilkår utfra hva de finner forsvarlig på denne typen lån. Nordax’ vilkår er en årsinntekt på minimum kr 150 000 og du må være fylt 23 år. I tillegg må du ha vært folkeregistrert i Norge minst 3 år. Har du betalingsanmerkninger (pågående inkassosaker) vil du få avslag på søknaden.

Søk sammen med noen

Forbrukslån fra Nordax kan søkes alene eller sammen med noen (en medlåner). På søknaden skal begges informasjon komme frem.  Banken vil kredittsjekke dere begge og renten settes utfra et samlet resultat. Når lånet er blitt innvilget er begge likt ansvarlig for innbetalinger over lånets løpetid. I tillegg vil begge ha rett til skattefradrag for betalte renteutgifter. Er du usikker om du får innvilget et lån er det en fordel å søke sammen med ektefelle/samboer. I mange tilfeller gir dette også et bedre rentetilbud.

Frivillig betalingsforsikring

Det er mulig å knytte en forsikring opp til lånet. Betalingsforsikringen slår inn ved sykdom, død eller arbeidsløshet. Forsikringssummen dekker resterende på forbrukslånet ditt slik at du slipper havne i et økonomisk uføre. Både hovedlånetaker og medlåner kan tegne en slik forsikring. Velger du denne løsningen koster det 9,5% av månedskostnadene på ditt forbrukslån. Forsikringspremien betales sammen med lånets månedlige terminer. Du finner mer informasjon og vilkår på Nordax’ hjemmeside.

Å søke om forbrukslån fra Nordax

Du finner søknadsskjemaet til forbrukslån på Nordax internettside. Ha klar bank ID for signering og identifikasjon. Du trenger ikke være kunde hos Nordax, så du kan benytte den Bank ID du har fra din ordinære bank. Når banken har mottatt søknaden din utfører de kredittsjekken. Noen dager senere vil du motta lånetilbudet. Så snart du har signert låneavtalen og sendt den i retur vil pengene komme på kontoen din. Det er kostnadsfritt å søke og et lånetilbud er ikke forpliktende. Først når du har returnert en signert låneavtale er du forpliktet på tilbudet om forbrukslån.